Політика конфіденційності

ТОВ «Мотофокс» (надалі - «Компанія»), піклуючись про захист персональних даних, що надаються Клієнтами під час замовлення Товарів (надалі - Товари), радить уважно ознайомитися із умовами цієї Політики конфіденційності (надалі - «Політика») перед замовленням Товарів.

Замовлення Товарів свідчить про факт ознайомлення та згоду з цією Політикою конфіденційності, а також підтверджує зобов’язання Клієнта дотримуватися умов цієї Політики конфіденційності. У разі, якщо Ви не погоджуєтеся з цією Політикою конфіденційності або окремими її умовами, будь ласка, утримайтеся від замовлення Товарів.

Ця Політика конфіденційності визначає умови оброблення наданих Компанії персональних даних при замовленні Товарів.

Компанія зобов’язується захищати конфіденційність Клієнтів. Будь-які дані, надані Клієнтами під час замовлення Товарів, обробляються Компанією з метою організації, підтримки та забезпечення продажу замовлених Товарів.

Для обробки замовленнь та продажу Товарів Компанія збирає такі персональні дані: ім’я, прізвище, електронна адреса, телефон, адреса доставки або будь-які інші дані, що можуть бути надані Клієнтом під час замовлення Товарів, зокрема, під час звернення до менеджерів Компанії.

Компанія також може збирати інформацію та дані із електронних повідомлень або листів, які ви надсилаєте Компанії. Дані можуть використовуватися Компанією для ідентифікації Клієнта, надання йому інформації про Товари та умови замовлення Товарів, здійснення клієнтської підтримки та інших цілей, пов’язаних із замовленням або продажем Товарів.

Обробка персональних даних Клієнта здійснюється протягом часу, необхідного для досягнення вищезазначених цілей, у будь-який передбачений чинним законодавством спосіб. Персональні дані Клієнтів можуть бути передані відповідним уповноваженим органам виключно з підстав та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Компанія вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту Персональних даних Клієнтів від протиправного або випадкового доступу, знищення, перекручування, блокування, копіювання, поширення та будь-яких інших протиправних дій третіх осіб. Місцем зберігання та обробки Персональних даних є місцезнаходження Компанії.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт має такі права:

Клієнт має право на отримання будь-яких відомостей щодо себе за умови зазначення прізвища, імені та по-батькові, реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає відповідний запис Компанії, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Компанія на власний розсуд може вносити зміни до цієї Політики конфіденційності, про що повідомляє Клієнтів шляхом розміщення оновленої редакції цієї Політики конфіденційності на сайті. Факт подання запросу або замовлення Товару свідчить про безумовну згоду Клієнта з цієї Політикою конфіденційності, а також з її змінами.

Оновлена редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Компанії. У разі, якщо Клієнт не погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності, він має надіслати Компанії запит про відмову.

Цю Політику конфіденційності розміщено на сайті Компанії за адресою motofoks.com.ua/privacypolicy.html